• 0212 234 5958
  • 0532 234 5504
  • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Böbrek Kanserinde Radyolojik Değerlendirme

Böbrek kanseri tanısında ilk kullanılan görüntülem yöntemi olan ultrasonografi non-invaziv, doğruluğu yüksek, uygulanması kolay ve diğer tetkiklere göre ucuz ve hızlı bir yöntemdir. Ultrasonografi lezyonun iç yapısının değerlendirilmesinde, intraoperatif kullanımda (özellikle nefron koruyucu cerrahi sırasında), böbrek damarsal yapılarının değerlendirilmesinde oldukça duyarlıdır.

Böbrek kitlesinin değerlendirmesinde bilgisayarlı tomografi en önemli görüntüleme metodudur. Böbrek kanseri tanısını doğrulamada ile diğer böbreğin yapısı ve fonksiyonunun değerlendirilmesinde yardımcıdır. Bilgisayarlı tomografi ile tümörün yapısı, ekstrarenal uzanımları, venöz tutulumlar, lokal lenf nodları ve böbreküstü bezlerinin durumu değerlendirilebilir. Dokuyu ve çevre dokuları üç boyutlu ve gerçeğe yakın olarak görüntüler.

Bilgisayarlı tomografi ile böbrek kitlelerinin %10-20 kadarında tanı konulamamaktadır. Bu durumlarda ek görüntüleme yöntemleri, biyopsi ile örnekleme yada cerrahi tedavi ile tanı konulabilinmektedir.

Magnetik Rezonans (MR), görüntülemede ise kontrast madde allerjisi ya da son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda öncelikli tercih edilmelidir. Her 3 düzlemde görüntüleme özelliği ile böbrek lezyonlarının ve damar tutulumu değerlendirilmesinde önemlidir. MR günümüzde, ana toplar damar içi yayılımının değerlendirmede en değerli test olarak kabul edilmektedir.

TEDAVİ

Günümüzde radyolojik görüntüleme yöntemlerinin yaygın olarak kullanılması nedeniyle lokalize böbrek kanseri görülme sıklığı artmıştır. Buna bağlı olarak son 20 yılda böbrek tümörlerinin tedavisinde önemli değişimler gözlenmiştir. Daha önceleri tüm böbrek kitleleri kötü huylu olarak kabul edilmekte ve sıklıkla kitle ile birlikte böbreğin çıkartılması (Radikal Nefrektomi) uygulanmaktayken günümüzde uygun hastalarda sadece kitlenin çıkartılması (Parsiyel Nefrektomi) gerçekleştirilmektedir.

Böbrek tümörünün tedavisinde açık cerrahi yerine günümüzde sıklıkla laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemleri uygulanmaktadır.


 


Randevu & İletişim: 0532 234 5504 - 0212 234 5958
Harbiye Mahallesi, Maçka Caddesi, Bahriye Apt. No:13 D: 3
Şişli / İSTANBUL